Wednesday, August 31, 2011

Mahahalagang Pangyayari sa Ekspedisyon Ni Magellan

Setyembre 20, 1519: simula ng paglalakbay ni Magellan mula sa San Lucar, Espanya


Setyembre 26, 1519: Pagtawid sa Karagatang Atlantiko


Nobyembre 29, 1519: Pagdaong sa Brazil at pagtunton sa Rio de Janeiro at Rio de Plata


Marso 24, 1520 : Pagtigil sa Puerto ng San Julian; pagkakaroon ng pag-aalsa sa barkong   Concepcion
                            at Victoria; at pagkasira ng barkong Santiago dahil sa bagyo


Oktubre 21, 1520 : Pagkatuklas ni Magellan ng kipot sa dulo ng Timog Amerika


Nobyembre 26, 1520 : Pagtawid sa Karagatang Pasipiko, pagdadalawang-isip ni Esteban Gomez, ang kapitan
                                    ng barkong San Antonio, at pagbabalik nito sa Espanya


Marso 6, 1521:  Pagdating sa Guam


Marso 17, 1521; Pagdaong sa Pulo ng Homonhon sa Pilipinas


Setyembre 6, 1522 : Pagbabalik ng barkong Victoria sa Espanya sa pamumuno ni Sebastian del Cano


Abril 14, 1522: pagdaong sa Cebu


Abril 27, 1522 : Pakikipaglaban sa Mactan

No comments:

Post a Comment